ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 340 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายวีระพงค์ ไชยามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านโพหวาย โรงเรียนบ้านดอนเสาธง โรงเรียนบ้านเกาะเต่า และโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครูตัวแทนเครือข่าย และคณะศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย (ขอบคุณภาพบางส่วนจาก นางสาวโรสนี ใบหมาดปันจอ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สฎ.1)