ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 324 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ให้ความเห็นชอบประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และคณะทำงานเก็บข้อมูลภาคสนาม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา