ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 127 "โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 410 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563

 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการรับมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 127 "โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" จากนายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยด่าน ซึ่งเป็น 1 ใน 20 โรงเรียนทั่วประเทศในปี 2562 ที่ได้รับมอบโรงอาหารในโครงการดังกล่าว งบประมาณ 1 ล้านบาท โดยมี นายทวีศักดิ์ บุญคง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด่าน กล่าวรายงาน ในพิธีมอบมีคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และในวันเดียวกัน นายชูชัย อุดมศรีโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ได้มอบห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Laboratory) ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยด่าน จำนวน 24 ชุด เป็นเงิน 248,000 บาท ซึ่งการมอบครั้งนี้ นายชูชัย กล่าวว่าการศึกษามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันต่อไป