ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 597 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 พ.ย. 2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการขอจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 125 คน