ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาโครงการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 940 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ส.ค. 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการประชุมสัมมนาโครงการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงาน ควบคุมภายในของสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ขอบคุณภาพจากนายสมชาย  สำอางค์กาย)