ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.ในสังกัด
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 489 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.ในสังกัด ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้สมาชิก กบข.ได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก จึงได้จัดทำหลักสูตร “สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.” เพื่อให้สมาชิกเข้าใจเงินออมที่มีอยู่กับ กบข.และประโยชน์ที่ได้รับ เข้าใจแผนการลงทุนและการออมเพิ่มที่เหมาะสม ที่เปิดให้สมาชิกเลือก รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก ผ่านบริการแอปพลิเคชั่น My GPF Application