ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา ตามกรอบนโยบาย “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 426 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ธ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา ตามกรอบนโยบาย “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจุบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาตามกรอบนโยบาย สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี มีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ (ขอขอบคุณภาพจาก ปชส.สพป.สฎ.2 และ ผอ.ภาวนา เทพทอง)