ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมการจัดทำแผนการช่วยเหลือแนะนำ ประจำปีการศึกษา 2564
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 703 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2564

วันที่ 15 มกราคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการช่วยเหลือแนะนำ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 คน ทั้งนี้ กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ให้กับกลุ่มต่างๆ ทราบ เพื่อนำข้อมูลไปกำหนดแผนการช่วยเหลือแนะนำของกลุ่ม เพื่อสังเคราะห์ผลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง วางแผนจัดทำแผนการช่วยเหลือแนะนำระดับกลุ่มต่อไป