ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเตรียมการเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 721 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนที่เสนอขอประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน จำนวน 29 โรงเรียน ดังนี้ รุ่นที่ 1 ประเมินคงสภาพครั้งที่ 2 จำนวน 2 โรง รุ่นที่ 3 ประเมินคงสภาพครั้งที่ 2 จำนวน 8 โรง รุ่นที่ 4 ประเมินคงสภาพครั้งที่ 2 จำนวน 6 โรง รุ่นที่ 6 ประเมินคงสภาพครั้งที่ 1 จำนวน 2 โรง รุ่นโรงเรียนขนาดเล็ก ประเมินครั้งแรก จำนวน 2 โรง รุ่นที่ 8 ประเมินครั้งแรก จำนวน 1 โรง และรุ่นที่ 9 ประเมินครั้งแรก จำนวน 8 โรง