ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ครั้งที่ 2
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1216 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564  ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีด้านหน้าอาคารห้องประชุมเมืองคนดี รั้วด้านหน้าสำนักงานฯ เส้นจราจร ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความสามัคคี และเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจ  ให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น  ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายในและ กลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมกันจัดขึ้น มีผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 58 คน