ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ปี 3
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1506 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 เม.ย. 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ปี 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น 1 ใน 25 เขต ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 โดยขับเคลื่อนฯ ผ่านคุณธรรมหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” เป็นไปอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสามารถพัฒนาองค์กร ให้อยู่ในระดับ 3 เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบได้ และเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ปี 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามคุณธรรมหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นไปอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 64 ราย