ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 405 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564

 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองฯ อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอเกาะสมุย ส่วนช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์