ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเตรียมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 397 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 พ.ย. 2564

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ ทบทวนแผนพัฒนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1