ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดโครงการ “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 4”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 692 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2565

นที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 4” โดยมีการประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายการจัดการขยะในหน่วยงาน ตามแนวทางการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นไปอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน และในโครงการได้มีกิจกรรมดังนี้ 1) ขยะไม่ไร้ค่า มูลค่าเท่ากับไข่ เป็นการนำขยะที่คัดแยกจากที่บ้าน มาร่วมกิจกรรม โดยสะสมไว้ในธนาคารขยะ ครบ 1 ปี จากนั้นสรุปยอดแปลงเป็นไข่มอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 2) แจกกระบอกน้ำ ลดโลกร้อนให้กับบุคลากรทุกคน ทั้งยังสามารถรับการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามตัวชี้วัดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และยังได้บูรณาการกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามคุณหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” ภายใต้ชื่อกิจกรรมส่งเสริมความดี “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 4” ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1