ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1246 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2560

 วันที่ 24  สิงหาคม 2560  นายสุมนต์  ศิริธรรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 โดยจัดการแข่งขันเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี, ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบางใหญ่, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพหวาย, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทพมิตรศึกษา, และศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)