ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1394 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2560

 วันที่ 25 สิงหาคม 2560  นายสุมนต์  ศิริธรรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา ณ โรงแรม เค พาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาสภาพและวิธีการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. เพื่อทบทวนหลักการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 4. เพื่อขยายผลการพัฒนาบุคลาการในสถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 121 คน มีสถานศึกษาที่ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดภูเขาทอง โรงเรียนบ้านเกาะเต่า และโรงเรียนวัดพุฒ