ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
จำนวนผู้เข้าชม : 669 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 มิ.ย. 2565

    โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ และเพื่อกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน ให้รู้จักทำหน้าที่ของศิษย์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด