ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 399 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 มิ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ระยะที่ 2 โดยดำเนินการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ ด้านการวิจัยโดยอาศัยวงจร PAOR 2) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทำเค้าโครงการวิจัย (Research Proposal) ได้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูไม่มีวิทยฐานะ และครูวิทยฐานะชำนาญการ ที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 197 คน วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจำนวน 11 คน รวม 210 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.google.com/share/AF1QipPSHZ_fhITjQ0MYBSChu_2anGco-6rWcCfLQFnvdAguuT5yFDSSywsE1epCqFYnrg?key=b1NkdVg3ODBDVkNEVklWUVZrZGI5ZlBnaE9ldmZ3