ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 5 กิจกรรม “ทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 5”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 274 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2564  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 5 กิจกรรม “ทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 5” ณ โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมย่อย คือเก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ใบไม้ ตัดหญ้าในสนามและบริเวณโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสีเครื่องเล่นสนาม และปลูกต้นไม้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ขอบคุณภาพจากน้องภัทราภรณ์ ชิตรัตถา)