ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจ้งการพัฒนาตนเองสู่สังคมประเทศไทย 4.0
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 1017 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2560
29 สิงหาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ เรือง นโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1