ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 871 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2565

     วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. โรงเรียนสุจริต และโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสงบสุข ร่มเย็น และถวายเป็นพุทธบูชา ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง