ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดกาญจนาราม “กาญจนารามเกมส์” ประจำปี 2565
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 758 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ก.ค. 2565

      เมื่อวันที่  7-8   กรกฎาคม   พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดกาญจนารามนำโดยนายสิรวิชญ์ ทองปรีชาผู้อำนวยการโรงเรียน นางอารีรัตน์  แก้วนวล รองผู้อำนวยการ คณะครู ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ณ   สนามโรงเรียนวัดกาญจนาราม  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์มาเป็นประธานในพิธีเปิด  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เกิดความรักสามัคคี รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย

และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์