ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนรามเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 970 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2565
 เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา
   โรงเรียนวัดกาญจนาราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ลานหน้าเทศบาล ตำบลกาญจนดิษฐ์ นำโดยนายภาณุมาศ ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดกาญจนาราม และโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง)ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา
   ขบวนแห่เทียนพรรษาเคลื่อนขบวนแห่เทียน เพื่อนำเทียนพรรษาถวายณ วัดกาญจนารามอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี