ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 499 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 มิ.ย. 2565

             เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยนายสิรวิชญ์  ทองปรีชาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนารามเป็นประธานคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดกาญจนารามเข้าร่วมกิจกรรม    ในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประกอบด้วยการเจิมหนังสือ ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครูเเละกล่าวคำปฏิญาณตน เเละมอบพานดอกไม้ธูปเทียน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            กิจกรรมดังกล่าว คือการให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของครู ว่าท่านเพียบพร้อมด้วยวิชา ความรู้คู่คุณธรรม ศิษย์ทุกคนจึงต้องพร้อมใจกันปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชา ด้วยความขยันหมั่นเพียร เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการศึกษานั้น