ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2565
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
จำนวนผู้เข้าชม : 826 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2565

       วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการ นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ์ พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินเทพยวรางกูร ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินเทพยวรางกูร และเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ทั้งครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข