ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลฯ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 284 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และนางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประชุมการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่ รองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ทั้งนี้ มีนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1