ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 280 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ธ.ค. 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจัักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1