ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 106 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566  นายประทีป  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ เพื่อเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กำหนดสอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำหนดสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ซักซ้อมทำความเข้าใจ พร้อมทั้งเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น ในการดำเนินการจัดสอบที่ผ่านมา และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการจัดสอบที่มีประสิทธิภาพต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน