ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House) และกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 498 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House) และกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง การเปิดบ้านวิชาการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทราบ