ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2566-2570
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 663 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2566-2570 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1