ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » วางพวงหรีดร่วมแสดงความความเสียใจและไว้อาลัยแด่ นายกิตติ ใจซื่อ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 269 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2566

 วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และนายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่ นายกิตติ ใจซื่อ ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดอุทยาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี