ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมตลาดวิชาการ สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 556 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2566

โรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมตลาดวิชาการ สู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565