ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1ก ทรงจั่ว ของโรงเรียนบ้านกะแดะแจะ(เดิม)
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 588 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2566
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด