ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 289 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 93 อัตรา แบ่งเป็น 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 28 อัตรา 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 25 อัตรา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 24 อัตรา และ 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 16 อัตรา ในกลุ่มวิชา 6 วิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 5 อัตรา ลำดับที่ 16 – 20 วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 50 อัตรา ลำดับที่ 127 – 176 ชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา ลำดับที่ 10 – 12 พลศึกษา จำนวน 6 อัตรา ลำดับที่ 65 (มีบัญชีคงเหลือ 1 อัตรา) ศิลปะ/ศิลปศึกษา จำนวน 6 อัตรา ลำดับที่ 27, 32 – 36 คอมพิวเตอร์ จำนวน 23 อัตรา ลำดับที่ 75 – 97 ในส่วนของกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ขอใช้บัญชี จำนวน 6 อัตรา ซึ่งมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้อยู่เพียง 1อัตรา ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/XUHkizrtj5bUqdiM6f