ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 173 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มิ.ย. 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมวิภาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มีการพิจารณาข้อมูลของโรงเรียนบ้านท่าเสาเภาที่ดำเนินการมา ผลปรากฏว่าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาเพื่อยุบเลิกสถานศึกษาดังกล่าวต่อไป