ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) และกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาบริการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบและ การทดสอบ ภาค ก และ ภาค ข สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลโดย : นางธัญดา ทิพย์น้อย
จำนวนผู้เข้าชม : 1245 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2566
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด