ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2566
ข้อมูลโดย : นางภัทราภรณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 2393 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2566
สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศ