ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ ๒๔) เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 479 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2566
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด