ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 478 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 พ.ย. 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานการประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ตามคำสั่งมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในด้านกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ทุกกรณี  โดยมีนายสมใจ  สิกขวัฒน์  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางกัลยา แป๊ะป๋อง  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   นางนันทรัตน์  แกมทอง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ   เป็นวิทยากรซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   ในการประชุมดังกล่าว  บริษัทสยาม สไมล์ สาขาสุราษฎร์ธานี  ได้มอบป้ายทุนการศึกษาให้โรงเรียน ในสังกัด  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1