ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 140 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2567

 วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  นายสมใจ สิกขวัฒน์  รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  1. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  2. นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  3. นายเสาวพจน์  รัตนบุรี  รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.นางสาวพัชรินทร์   บุคเคน  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  5. นายเพ็ชรสมร  อุทุมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ที่เดินทางมาตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อรับทราบข้อมูลในการดำเนินการ ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  จำนวน  3 เรื่อง ดังนี้  ๑) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของหน่วยงานราชการ ๒) ทิศทางการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  และ ๓) การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1