ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะพลวย
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 76 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 เม.ย. 2567

วันที่ 6 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะพลวย เพื่อให้กำลังใจ และแนะนำแนวทางการทำงานแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย