ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 228 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยนางสุริยา เครือรัตน์ , นายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1