ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข้อมูลตำแหน่ง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 (เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567)
ข้อมูลโดย : นางมาลี พันเส้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 1883 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2567

 ข้อมูลตำแหน่ง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567

สิ่งที่แนบมาด้วย : ตำแหน่งว่าง รอง ผอ.ร.ร. และ