ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 718 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยนางสุริยา เครือรัตน์ นายสมใจ สิกขวัฒน์ นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยร่วมยืนรับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และได้พบปะให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนคีรีรอบ โรงเรียนวัดวังไทร โรงเรียนวัดคงคาล้อม โรงเรียนบ้านม่วงลีบ โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดกลางใหม่ โรงเรียนวัดสมหวัง โรงเรียนบ้านควนยูง โรงเรียนบ้านคอกช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  โรงเรียนบ้านน้ำฉา โรงเรียนบ้านคลองคราม โรงเรียนบ้านบางสำโรง และโรงเรียนวัดบ้านใน