ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5/2567
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 594 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานแก้หนี้ เข้าร่วมประชุมการประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5/2567ผ่านระบบ Zoom จากต้นสัญญาณการประชุมห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1