ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการค่ายปลายปี ชมรมจุฬาฯ สู่ชุมชน
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 79 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายปลายปี ชมรมจุฬาฯ สู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา แนะแนวโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ใหม่ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนวัดดอนยาง