ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมการขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 75 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีวัตถุประงสงค์เพื่อให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนเป็นอัตราตามขนาดของโรงเรียน ณ ห้องประชุมมนินทร์ – ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1