ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” จ.สุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 53 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” จ.สุราษฎร์ธานี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี