ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีปิดกีฬาเปตองสัมพันธ์ SNI 1 FAMILY
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 83 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมและเป็นประธานในพิธีปิดกีฬาเปตองสัมพันธ์ SNI 1 FAMILY ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางสุริยา เครือรัตน์, นายสมใจ สิกขวัฒน์ , นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประธานเครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1