ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดชลคราม
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 129 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 มิ.ย. 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดชลคราม โดยมีนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอดอนสักเป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดชลคราม